Egis Bilişim

Uç Nokta Güvenlik Hizmeti

Network Güvenlik Hizmeti

Egis Bilişim

Kablolu ve Kablosuz Ağ Güvenliği

Güvenlik Duvarı

PREV
NEXT

Egis Bilişim Network Hizmetleri

Ali KAPTAN ve Önder KAYACAN 20 yılı aşkın süredir hizmet verdikleri bilişim sektörüne kendi şirketleri ile ilerlemeye karar vermelerinden sonra Egis Proje ve Danışmanlık Bilişim Hizmetleri Ltd.Şti. 07 Ağustos 2015 tarihinde kurulmuş ve 01 Eylül 2015 tarihinden itibaren çalışma hayatına başlamıştır.

Network Güvenlik Hizmeti

Egis Bilişim

  • Firmaların, bilgisayar ağlarına yerel ağlar üzerinden veya internet ortamından gelebilecek saldırılara karşı güvenlik duvarı (Firewall), tehtid engelleme (IPS) gibi sistemler ile yapılan güvenlik hizmet çalışmalarıdır. Bu hizmet için yıllık veya olay başına şeklinde bir hizmet anlaşması uygulanabilir.

Uç Nokta Güvenlik Hizmeti

Egis Bilişim

  • Firmaların, bilgisayar veya sunucu sistemlerine web sayfaları, e-postalar veya farklı yollar ile gelebilecek Virus, Spyware veya Malware tarzı zararlı içeriklere karşı uygulanan güvenlik hizmet çalışmalarıdır. Ayrıca bu hizmet dahilinde Mobil cihaz kontrolü, disk şifreleme ve bilgi sızıntı önleme hizmetleride Uç Nokta güvenlik hizmeti dahilinde verilmektedir.

Network Erişim Hizmeti

Egis Bilişim

  • Firmaların, bilgisayar ve sunucu yerel veya uzak ağlarının (network topoloji) oluşturulması için ve bu ağlara kullanıcı sistemlerinin (bilgisayar, notebook, tablet v.s.) sorunsuz bir şekilde erişimlerinin sağlanması için yapılan hizmet çalışmalarıdır. Bu hizmet çalışması dahilinde kimlik kontrollü erişim çalışmalarıda yapılıp uygulanmaktadır.

Güvenlik Duvarı

Egis Bilişim

  • İnternet ortamından yerel bilgisayar veya sunucu ağlarınıza gelebilecek tehtidleri önleyen, ayrıca yerel ağlar arasındaki erişimleri kontrol ederek tüm olayları loglayarak kayıtlarını tutan sistemlere "Güvenlik Duvarı" denir. Günümüzde, Güvenlik Duvarları için yeni bir terim olan "UTM" (Unified Threate Management) Bütünleşik Tehtid Yönetimi kullanılmaya başlanmıştır. UTM sistemlerde olması gereken önemli özellikler şunlardır; 1. Port tabanlı erişim kontrolü, 2. Uygulama tabanlı erişim kontrolü, 3. İmza tabanlı (IPS) saldırı tespit kontrolü, 5. Gelişmiş tehtidler (Virüs, Malware, BOT) için erişim kontrolü, 5. Kullanıcı kimlik kontrolü, 6. Olay loglarının kayıt edilebilir olması.

Son Nokta Güvenliği

Egis Bişim

  • Günümüzde mobility'nin artması sonucu Uç Nokta veya Son Nokta güvenliği önem kazanmıştır. Artık firmalar personelinin sadece ofis içerisinde değil herzaman ve heryerden çalışabilmesine önem veriyor. Bu gibi sebepler ile bilgisayar sunucu kaynaklarının doğru şekilde bu kullanıcılara açılmaması sonucu çok ciddi sorunlar ve hatta kayıplar oluşabilir. Bu sorunların çözümü ise Uç Nokta veya Son Nokta güvenlikleri ile başlamalıdır. Uç Nokta veya Son Nokta güvenliğinde alınması gerekli önlemler şunlardır; 1. Anti-Virüs, Spyware ve Malware koruması, 2. Disk şifreleme, 3. Mobil aygıtların kontrolü.

Kablolu ve Kablosuz Ağ Güvenliği

Egis Bilişim

  • Kablolu veya kablosuz bilgisayar ağınıza kimlerin girdiğini veya nerelere eriştiğini biliyor musunuz? Günümüzde her kullanıcının birden fazla aygıtı olması ve bu cihazların yönetimi sizin elinizde olmaması sebebi ile herhangi bir cihazın sizin bilgisayar ağınıza girmesi tavsiye edilecek bir durum değildir. Bu cihazların kontrolünü sağlamak yerine onların bilgisayar sisteminize girişi esnasında bir kimlik kontrolü yaparak gerçekten sizin onayınız dahilindeki cihazların ağınıza dahil olmasını sağlamanız gerekir. Bu kontrol sisteminin genel özelliği Port Based Security (802.1x) olarak tanımlanabilir ve kablolu-kablosuz bilgisayar ağlarınıza sizin kontrolünüz dışındaki bir sistemin girmesi tamamen engellenmiş olur.

Partnerlerimiz

TOP