Güvenlik ve Ağ Ürünleri Merkezi Yedekleme

Yedekleme; güvenlik ve Ağ ürünlerinin konfigürasyonlarını belirli periyodlarla alıp, güvenli olarak saklayan ve yedek alma durumunu raporlayan bir çözümdür.

 

Kurum içerisinde ağ ve güvenlik için olmak üzere çok sayıda cihaz kullanılmaktadır. Bu cihazların yönetimi birbirinden bağımsız olan ekipler/kişiler tarafından yapılmaktadır ve tüm cihazların belirli aralıklarda yapılandırma yedeklerinin alınması büyük önem taşımaktadır. Çünkü, herhangi bir ürünün yedeğinin alınmamış olması, o ürünün yedeğine ihtiyaç oluşması anında fark edilecektir. Cihaz yönetimleri farklı kişilerde olması sebebiyle bu yedeklerin düzenli olarak alındığının kontrolünü yapmak çok da olası değildir. Bundan dolayı, ürün ve üretici bağımsız olarak tüm cihazların merkezi olarak konfigürasyon yedeklerinin toplanması ve gerek duyulması anına bu yedeklere erişilebiliniyor olunması büyük önem arz etmektedir. Bu ihtiyacı güvenlik ve ağ ürünleri merkezi yedekleme sistemleri karşılamaktadır.

 

Güvenlik ve ağ ürünleri merkezi yedekleme sistemleri; aynı zamanda alınmış olan konfigürasyon yedeklerinin kullanılabilir olup olmadıklarının kontrolünü de yerine getirebilmekte ve şifreli olmayan konfigürasyon yedeklerinin tesbitini yapabilmektedir. Bu sayede, alınmış bir yedeğin çalışabilir olduğundan emin olunabilmekte ve yapılan konfigürasyon değişiklikleri kolayca takip edilebilmektedir.

TOP