Ağ Erişim Kontrolü (NAC)

Kurum ağı içerisinde kurum politikalarına uymayan ya da yanlış yapılandırılmış sistemler güvenlik risklerine sebep olmaktadır. Bu sistemlerin tespit edilmesi kadar, kurum ağına dahil edilememesi de önemlidir.

 

Bu noktada, ağ erişim kontrol çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çözümle, kurum ağı içerisinde bulunan tüm varlıkların tesbiti yapılabilmekte, kurum ağında bulunmaması gereken sistemler varsa, bunların tespt edilerek ağdan çıkartılması sağlanabilmektedir.

Ağ Erişim Kontrolü (NAC) teknolojisi; son kullanıcı güvenliği teknolojilerini, kullanıcı ya da sistem otantikasyonunu ve ağ güvenliği politikalarının uygulanmasını birleştirmeye yönelik bir teknolojidir. NAC; sistemdeki her kullanıcının erişebileceği verileri yetkilendiren, kullanıcıların rolleri çerçevesinde düzenleme ve sınırlandırma, ağ güvenlik denetlemesi yapan ve kullanıcı sistem güvenliğini sağlayan bir teknolojidir.

TOP